1. Изяснете си защо наемате детегледачка и какво очаквате от нея

Наемането на детегледачка поставя определени изисквания и предполага точни задължения от страна на всички ангажирани. Те трябва да бъдат ясно формулирани, за да се избегне разминаване в очакванията, и да е възможно да бъдат спазени коректно от всички страни. Нашите консултанти ще Ви помогнат да формулирате ясно Вашите изисквания, очаквания и предварителни указания за детегледачката.