коучингът не е

 

В исторически план развитието на коучинга е повлияно от много други области, включително и тези за личностно развитие, обучение, психология и други теории и практики. За разлика от психотерапията, която работи за лечението на психологични травми от миналото, коучингът работи за подобряване на вашето настояще и бъдеще. За разлика от консултирането и менторството, в коучинга не се дават съвети и оценки. Коучът не е експерт във вашата област. Неговата задача е да провокира осъзнаване, яснота, фокусиране и развитие на вашите силни страни, възможност да погледнете ситуациите/проблемите отвисоко, да преодолеете себе си и да подобрите представянето си. За разлика от тренинга, коучът не дава знания наготово, а търси и вади вашите знания, до които сте затворили достъпа си по най-различни причини.