какво е коучинг?

Вие не можете да научите човек на нищо,
можете само да му помогнете да го намери вътре в себе си.”

Галилео Галилей 

Международната Коуч Федерация (ICF) определя коучинга като „...партньорство между коуч и клиент (индивидуален или екип) в процес, който провокира размисъл и е креативен, и който вдъхновява клиента да увеличава своя личен и професионален потенциал“. Можем да използваме и една метафора, за да обясним накратко смисъла на коучинг процеса – това е една кола, която ще ви отведе от мястото, където се намирате на друго - вълшебно място, за което си мечтаете и което заслужавате. Чрез коучинга пътуването ще бъде по-осъзнато и по-комфортно за вас, съобразено единствено с вашата скорост и желания. Коучингът е уникална услуга, при която вие сте експертът на собствения си живот. Коучингът е ключ към вътрешният ви потенциал, към това, което наистина можете да правите и увереност в собствените ви сили. По своята същност представлява серия от разговори, задвижвани съвместно от клиент и коуч. Посредством въпроси и коучинг инструменти, клиентът добива яснота за своите ценности, цели, мотивация, това което иска да подобри в личния или професионалния си живот. Целта на коуча е - без да дава съвети, напътствия и мнения, уважавайки ви и заедно с вас да създаде среда за нови възможности, промяна и развитие. Това ще доведе до намирането на вашите собствени отговори на въпроси или предизвикателства, пред които сте изправени. Взаимоотношенията между коуч и клиент са конфиденциални. Акцентът е върху проблемите на клиента и неговото определение за успех. Продължителността им се определя от целта на клиента и са фокусирани върху постигане на резултатите, които той търси. По време на срещите водещи са вашите цели. Коуча може единствено да ви партнира, да ви окуражава да откриете всички предизвикателства и възможности пред вас. Когато видите света по нов начин, ще можете да направите качествен и изпълним за вас план, който харесвате и сте готов да следвате. Коуча ще бъде до вас докато го изпълнявате, ще ви мотивира, ще събуди у вас продуктивен подход към живота. За да постигнете най-добри резултати, трябва просто да го искате. По време на срещите си с вашия коуч трябва да проявите самоконтрол, решителност и отговорност за всяко действие, иначе всичко ще бъде просто думи и загуба на време.