Курс Трениране на Успешни Родители

В постоянна борба сме с децата ни заради различни неща… Колкото и да се стараем да не повтаряме грешките на родителите си, на моменти се заканваме с пръст точно като майките ни, крещим, наказваме, дори използваме физическа сила, за която после съжаляваме… Доста често се чувстваме безсилни при гневните изблици на децата ни... И на финал, в семейството, трудно постигаме единство в изискванията си към децата, а това се отразява и на взаимоотношенията ни.

Познато ли ви е? Всяко семейство ежедневно се сблъсква с трудността да общува с децата си.  

Програмата за родители, създадена от Доктор Томас Гордън още през 1962г. дава възможност да се развият умения, чрез които да стимулираме самодисциплина у децата, да развиваме самочувствието им, но и в същото време да не пренебрегваме собствените си нужди. В България е от 2011 под наименованието Трениране на успешни родители (Т.У.Р.).

В основата на Т.У.Р. стои концепцията на Карл Роджърс за изграждане на демократични взаимоотношения в семейството, базирани на зачитане и взаимно уважение. Доктор Гордън е негов ученик и последовател, по професия е клиничен психолог, доктор по психология към Чикагския Университет. Три пъти е номиниран за Нобелова награда. Награден със златен медал на Американската Психологическа Асоциация. Автор е на девет книги, две от тях са преведени на български език. Основател е на Гордън Трейнинг Интернешънъл, който и до днес разпространява обучителни програми за комуникативни умения и разрешаване на конфликти, ориентирани към родители, учители, младежи, мениджъри и членове на екипи. http://gordonbulgaria.com/thomas-gordon.html

Основна ценност в програмата на Гордън е, че децата имат право да задоволят нуждите си и често се нуждаят от специална подкрепа и помощ от родителите си, когато са разстроени. Една от главните цели на програмата е да предостави умения на родителите да помагат, когато децата имат проблем.

Едно от практическите умения на Модела Гордън за подобряване на комуникацията в семейството е „активното слушане“ на чувствата на детето. Няколко думи, които показват, че сме разбрали чувствата му може да успокои дълбоко детето, защото му позволява да се усети уважавано, дори когато изпитва негативни емоции. Някой е признал и разбрал вътрешното му преживяване и следователно е признал и правото му да го изпитва. В обръщението към детето е нужно то да усеща съчувствие и приемане, така че детето да остава с впечатлението, че е прекрасна и способна личност, независимо от това което изпитва в момента.

Втората ценност е, че родителите имат право да задоволят собствените си нужди в отношенията с децата и един с друг. Според Д-р Гордън не е задължение на родителите да пренебрегват и да жертват всичко в името на децата си. Следователно са им необходими умения, с които да променят поведението на детето, когато  пречи на собствените им важни нужди. Казвайки на детето как неговото поведение кара родителя да се чувства, проповядва честност и откровеност в отношенията. За децата е важно да разбират родителите си като хора, които имат своите чувства и слабости.

Използването на т.нар.“Аз-послания“, вместо обичайното обвинително Защо…?, дава възможност на родителите да конфронтират неприемливото поведение на детето или партньора и това да доведе до промяна, но и съдейства за преодоляване на противопоставянето на промяната. Т.У.Р. препоръчва да не се изкушаваме да даваме готови решения на децата, защото това подлага под съмнение собствените им способности да разрешават проблеми. Използването на съвети, заповеди, укори, проповеди в ситуации, в които децата са разстроени само биха покачили емоционалното напрежение, вместо да накарат детето да се замисли как да промени поведението си.

Третата ценност е, че семействата сами по себе си са важни. Те могат да станат по-любящи, открити, честни и щастливи като решават конфликтите, така че никой да  не губи.

В Модела Гордън не се използват награди и наказания, за да се промени детското поведение. Вместо това се акцентира на съвместно вземане на взаимно удовлетворяващи решения. Т.У.Р. се стреми да види промяна в детското поведение, следствие на обмисляне и активно участие на децата, а не след отстъпване пред родителската власт.

Философията на модела следва мотото „Отнасяй се с другите, както искаш да се отнасят с теб”.

            Целта на технологията на ТУР е да предложи методи за намаляване на проблемните случаи в общуването родители – деца. По този начин, безпроблемната зона ще е възможно най-голяма.

            Ключово място в технологията на общуване заема активното слушане, аз-посланието, и метод III, наречен още беззагубен метод. Прилаганата технология активира участието на детето при вземане на решение на своя проблем и тушира натрапчивата родителска намеса.

Курсът е с продължителност 24 астрономически часа, разпределени на 8 сесии по 3 часа или на 6 сесии по 4 часа, в зависимост от желанието на участниците.