Здравейте

Една индийска поговорка гласи:
„Детето е гост в дома ти: нахрани го, научи го и го пусни да си отиде“. Да нахраним децата си, независимо от тежкото ни ежедневие, е сравнително лесно и възможно. Да научим децата си… е малко по-сложно, но също е възможно. Да започнем още от първите минути на съществуването им да пускаме децата си на свобода – това вече е любов.

“Университет за съвременни родители” е място, където родители, психолози и експерти могат да споделят мнения, опит и идеи, чрез които ще дадат по-добър старт в живота на децата ни. Идеята се зароди в началото на 2016 г. след разговори и срещи с родители и деца и въз основа на дългогодишен опит в работата ни в тази сфера.

Ние смятаме, че срещите и диалогът между родители, водещи професионалисти и експерти в областта на психологията и здравето, ще бъдат изключително полезни и ефективни именно за децата ни. Всеки човек учи 12 години в гимназия, някои дори продължават в университет още 4-5 години, парадоксално е, че за да караш кола се изисква да преминеш изпит, но за да отгледаш и възпиташ добре едно дете няма изпит или обучение – всеки родител се справя сам според разбиранията и собствените си морални норми. Понякога търсим информация в интернет или помощ от най-близките си приятели и роднини. Доколко тази помощ е адаптивна за нашите проблеми и би ли ни помогнала?

Това е причината да създадем „Университет за съвременни родители“. Освен регулярните ни срещи насочени към конкретни възрастови групи деца, ние ще каним и водещи специалисти, експерти, които да споделят своя опит и така да подпомогнат всички настоящи и бъдещи родители, за да можем един ден да се гордеем с децата си. Превенцията, води до добро родителство, а то се отплаща чрез здравето и възпитанието на децата ни.

Десислава Севова.