Ако наемете детегледачка и скоро след това я освободите, защото имате по-добра алтернатива (например някоя от бабите, или някоя леля, или препоръчана от приятели и близки жена, която е съгласна да се грижи за детето Ви срещу по-малко пари), постъпвате некоректно спрямо нея, освен ако предварително не сте уговорили, че я наемате само за определен срок. Не наемайте детегледачка тогава, когато Вашите близки, от които сте зависими, не са съгласни с наемането й, защото най-често те й пречат умишлено и правят невъзможно да си върши работата. А ако сте финансово независими, не позволявайте на Вашите близки да Ви се месят в наемането на детегледачка.