независимо, от факта, че познавате както нея, така и семейството й. Наистина тя може да е прекрасна, но не за Вас. Възможно е вечер като всеки тинейджър да обръща внимание на своите потребности – фейсбук, скайп и др. които да окажат влияние върху Вашето дете. По неприятно би било, ако след приспиване на съкровището Ви се окаже, че в дома Ви има група тинейджъри готови за купон. Ако смятате обаче, че съседите Ви са отгледали интелигентно и добро дете и с него не биха се случили подобни ситуации, не забравяйте, че колкото и отговорно да е детето на съседите, все пак е дете.